Author Archives: Joanna Kościuk

Zebrania z rodzicami i konsultacje przedmiotowe!

Informujemy, że dnia 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Gimnazjum i Liceum Sportowego GIMBASKET, podczas których rodzice poinformowani zostaną  m.in. o przewidywanych ocenach niedostatecznych końcoworocznych za rok szkolny 2016/2017 i sprawach bieżących. W godz. 17.45 – 19.00 odbędą się konsultacje...

czytaj więcej

Dzień Otwarty oraz rekrutacja do Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że 20 maja 2017 (sobota) od godz.10.00 zapraszamy uczniów – kandydatów do Liceum Sportowego GIMBASKET oraz Szkoły Podstawowej UNISPORT na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się w siedzibie szkół GIMBASKET przy ul.Drukarskiej 50! W programie m.in. spotkania z uczniami i nauczycielami szkół oraz: o godz. 12.00  – spotkanie informacyjno-organizacyjne dla...

czytaj więcej

Organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum w czasie matur

Informujemy, że w dniach 04 – 05 oraz 08 maja 2017 odbędą się  pisemne egzaminy maturalne, w związku z tym uczniowie klas I – II  liceum nie mają zajęć dydaktycznych. Uczniowie gimnazjum uczestniczą w zajęciach dydaktycznych organizowanych poza szkołą według poniższego harmonogramu: Data Klasa   Zaplanowane zajęcia edukacyjne   Miejsce...

czytaj więcej

Zajęcia sportowe w dniach 13-21 kwietnia 2017 dla gimnazjalistów

Informujemy, że  dni 19-20-21 kwietnia 2017 (egzaminy gimnazjalne) są dniami wolnymi  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla  uczniów klas I i II gimnazjum. W związku z udziałem w licznych zawodach sportowych, uczniowie – zawodnicy z Gimnazjum uczestniczą w zajęciach sportowych wg poniższego harmonogramu.                                                                    UWAGA! Uczniowie...

czytaj więcej