założenia programowe

Gimnazjum i Liceum Sportowe realizują założenia programowe kształcenia ogólnego gimnazjum   i liceum ogólnokształcącego oraz umożliwiają rozwój  indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. Zakładają m.in. realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, wykorzystując ustawowe założenia programowe   szkół, a także w sposób szczególny rozwijają zainteresowania sportowe.

Gimnazjum  i Liceum  Sportowe zapewniają wysoki poziom bezpłatnej nauki poprzez:

 • małą liczbę uczniów w klasach (do 20 osób)
 • naukę dwóch języków  obcych (angielski i niemiecki)
 • nacisk na praktyczną naukę przedmiotów (zwiększona ilość zajęć sportowych, fakultety matematyczne i językowe)
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską
 • profesjonalne treningi i zajęcia sportowe z różnych dyscyplin (m.in. koszykówka, lekkoatletyka, pływanie)
 • udział w projektach edukacyjnych i sportowych

W perspektywie działań  Szkół uczeń:

 1. Jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia
 2. Posługuje się językami obcymi
 3. Pod kierunkiem nauczycieli, nie tylko osiąga wysokie wyniki kształcenia, ale również włącza się w życie szkoły oraz inicjuje wartościowe działania w szkole i środowisku
 4. Potrafi łączyć naukę ze sportem
 5. Poprzez sport kształtuje swój charakter wyrabiając w sobie dyscyplinę, systematyczność, umiejętność współpracy w grupie oraz chęć rywalizacji

Gimnazjum i Liceum Sportowe, hołdując  zasadzie propagowania sportowego stylu życia gwarantują bezpieczeństwo uczniów. Oprócz rozwijania sprawności fizycznej, szkoły uświadamiają młodych ludzi o szkodliwości wszelkiego typu używek, przekonują do trwałej troski o swoje ciało i zdrowie.

zdjęcie dnia

2013-06-18-16.02.09.jpg

QR Widget

Kod QR