Kuba Koczorowski

Trener pływania II klasy, sędzia pływania II klasy, instruktor ratownictwa wodnego, technik masażysta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ( specjalność trenerska). Współpraca trenerska w zakresie motoryki z młodzieżowymi drużynami OSP w Bydgoszczy. Wieloletni, czynny ratownik wodny na wodach śródlądowych i morskich.