rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Liceum Sportowego GIMBASKET w roku szkolnym 2017/2018:

  • Przewodnicząca: Katarzyna Rogozińska
  • Z-ca Przewodniczącej: Karolina Minicka
  • Sekretarz: Krzysztof Baczewski

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263