rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej UNISPORT w roku szkolnym 2017/2018:

  • Przewodnicząca: Marzena Krzyżaniak
  • Z-ca Przewodniczącej: Monika Pawłowska
  • Sekretarz: Beata Olech

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263