szkoła podstawowa

Miło nam poinformować, że od roku szkolnego 2017/2018 otwieramy publiczną Szkołę Podstawową UNISPORT i rozpoczynamy rekrutację uczniów do klas: IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą łączyć naukę ze sportem i rozwijać swoje indywidualne zainteresowania.Zapewniamy wysoki poziom nauki poprzez m.in.:

 • małą liczbę uczniów w klasach (do 24 osób)
 • naukę dwóch języków obcych (angielski i niemiecki)
 • dodatkowe zajęcia językowe z native speakerem
 • dodatkowe zajęcia przedmiotowe (fakultety przedmiotowe , zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, zajęcia rozszerzające wiedzę, koła zainteresowań)
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską
 • organizację profesjonalnych treningów sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych w  dyscyplinach: koszykówka, lekkoatletyka, ratownictwo wodne.
 • udział w projektach edukacyjnych i sportowych
 • bezpieczeństwo uczniów

Z uwagi na fakt, iż nasza szkoła nie będzie ujęta w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół gminy Wrocław (gdyż organem prowadzącym publicznego gimnazjum jest osoba fizyczna, a nie gmina), konieczne jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkół GIMBASKET podania o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej.

NABÓR DO KLAS IV – VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 do Szkoły Podstawowej UNISPORT

Od 1 września 2017 roku Gimnazjum Sportowe GIMBASKET zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową UNISPORT, a oddziały obecnego gimnazjum wejdą w skład nowo utworzonej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 nie jest planowana rekrutacja do klas I-III, a nabór do klas IV – VII SP UNISPORT będzie odbywał się w następujący sposób:

REKRUTACJA DO KLASY VII

Rekrutacja do klasy VII szkoły podstawowej odbywa się na podstawie:

 • przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej, wyrażonych w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • dodatkowych punktów za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, w tym:
  a) 7 pkt. za świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem;
  b) maksymalnie 18 pkt. za inne osiągnięcia w tym: co najmniej 15 pkt za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
  artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie promocyjnym do klasy VII
  c) 3 pkt. za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);

REKRUTACJA DO KLAS IV – VI

Rekrutacja do klas IV – VI odbywa się poprzez złożenie podania o przyjęcie do szkoły, przy czym warunkiem utworzenia klas IV – VI jest przyjęcie minimum 15 uczniów do danej klasy.

.

zdjęcie dnia

381.jpg

QR Widget

Kod QR