rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 do Szkoły Podstawowej UNISPORT

Rekrutacja do klasy VII szkoły podstawowej odbywa się na podstawie:

 • przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej, wyrażonych w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • dodatkowych punktów za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, w tym:
  a) 7 pkt. za świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem;
  b) maksymalnie 18 pkt. za inne osiągnięcia w tym: co najmniej 15 pkt za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
  artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie promocyjnym do klasy VII
  c) 3 pkt. za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);

zdjęcie dnia

395.jpg

QR Widget

Kod QR