14 października – Dzień Nauczyciela!
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom, trenerom oraz pracownikom
Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET
życzymy
dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, energii i wytrwałości.
Dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w edukację uczniów!
gimbasket
Przypominamy także, zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela  –  dzień 14 października oficjalnie uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.