Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I Liceum Sportowego GIMBASKET

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora nr 13/2021/2022  z dnia 20 czerwca 2022 roku po przeprowadzonym postępowaniu...

czytaj więcej

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Dyrektora nr 13/2021/2022  z dnia 20 czerwca 2022 roku, po przeprowadzonym postępowaniu...

czytaj więcej

Praca sekretariatu w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w okresie wakacyjnym t.j od dnia 18.07 – 19.08.2022 sekretariat Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT  czynny  będzie 3 razy w tygodniu w godz. 9.00 – 14.00 w następujących dniach: 18.07.22 (poniedziałek), 20.07.22 (środa), 22.07.22 (piątek) – dyżur  p.Marzena Hołownia 25.07.22 (poniedziałek), 26.07.22 (wtorek), 29.07.22 (piątek) –...

czytaj więcej

Świetne wyniki naszych ósmoklasistów i maturzystów! Matura zdana w 100%!

Miło nam poinformować,że tegoroczni maturzyści Liceum Sportowego GIMBASKET w komplecie uzyskali świadectwa dojrzałości, umożliwiające dalszą edukację na wyższych uczelniach!!! A trzeba przyznać, że nie mieli łatwego zadania -byli ostatnim rocznikiem gimnazjalistów, w szkołach średnich funkcjonowali po reformie oświaty z uczniami kończącymi ósmą klasę. A gdy tylko zaczęli naukę, przyszła pandemia...

czytaj więcej