Bezpieczny powrót do szkoły – zasady funkcjonowania szkół w czasie epidemii od 01 września 2020

Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET informujemy, że od dnia 01 września 2020 obowiązują  Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych placówek, dodatkowo w szkołach obowiązuje Regulamin funkcjonowania Liceum Sportowego GIMBASKET oraz Szkoły Podstawowej UNISPORT w czasie epidemii. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów i przestrzeganie ich zapisów.

Pełna treść dokumentów znajduje się tutaj:

Regulamin funkcjonowania Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT w czasie epidemii 2020

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół i placowek -wrzesien 2020

 

gimbasket

gimbasket