Brawa dla stypendystów Liceum Sportowego GIMBASKET!

Miło nam poinformować, że uczeń klasy drugiej Liceum Sportowego GIMBASKET we Wrocławiu Dawid Kozów  otrzymał  stypendium Samorządu Wrocławia w roku szkolnym 2013/2014 za celujące wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce oraz stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego  w kategorii sportowej za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponagimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014. Stypendium Rady Powiatu otrzymała  również siostra Dawida – Karolina Kozów, uczennica klasy pierwszej Liceum Sportowego GIMBASKET. Rodzeństwo trenuje taniec towarzyski we wrocławski klubie OLIMP.

Wyróżnienie samorządowe przyznawane jest w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego organizowanego przez Gminę Wrocław, którego celem  jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas maturalnych wrocławskich szkół zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z matematyki.  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie posiadający: celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów!