Dodatkowy termin próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół GIMBASKET

Informujemy, że dnia 27 maja 2013 (poniedziałek) o godz. 16.30 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu przy ul. Dawida 9/11 zostanie przeprowadzony test sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie uczestniczyli w pierwszym terminie testu sprawnościowego.

 UWAGA! Należy  przynieść ze sobą  wypełnioną deklarację o przystąpieniu do testu predyspozycji sportowych (do pobrania na stronie www.gimbasket.edu.pl zakładka: szkoły – gimnazjum/liceum) oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w testach sportowych. Niezbędny strój sportowy!!!

Zapraszamy 🙂