Dzień Otwarty oraz rekrutacja do Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że 20 maja 2017 (sobota) od godz.10.00 zapraszamy uczniów – kandydatów do Liceum Sportowego GIMBASKET oraz Szkoły Podstawowej UNISPORT na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się w siedzibie szkół GIMBASKET przy ul.Drukarskiej 50!
W programie m.in. spotkania z uczniami i nauczycielami szkół oraz:
o godz. 12.00  – spotkanie informacyjno-organizacyjne dla kandydatów do szkoły podstawowej i ich rodziców z dyrekcją (aula)
o godz. 12.45 – spotkanie informacyjno – organizacyjne dla kandydatów i ich rodziców do liceum z dyrekcją (aula)

UWAGA! W tym samym dniu odbędą się testy do sekcji sportowych UKS GIMBASKET:
godz.10.00koszykówka i lekkoatletyka (Grupa: szkoła podstawowa) – hala sportowa ul.Drukarska 50
godz. 11.15koszykówka i lekkoatletyka (Grupa: liceum) – hala sportowa ul.Drukarska 50
godz.14.00 ratownictwo wodne (Grupy: szkoła podstawowa i liceum) – basen SSP nr 72 ul.Trwała
Wszyscy zainteresowani powinni posiadać ze sobą aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej lub ważną książeczkę zdrowia sportowca oraz odzież i obuwie sportowe (adekwatne do dyscypliny!).

WAŻNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW- KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ !
Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 obejmuje II etap edukacyjny (nabór do klas IV-VII), przy czym warunkiem utworzenia klas IV-VI jest przyjęcie minimum 15 uczniów do danej klasy.

UWAGA: Licem Sportowe GIMBASKET oraz Szkoła Podstawowa UNISPORT nie są ujęte w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół gminy Wrocław, gdyż organem prowadzącym obie placówki jest osoba fizyczna, a nie gmina! Właściwe podanie do szkoły do pobrania na stronie – w zakładce: szkoły – liceum/ szkoła podstawowa. Podanie składa się w sekretariacie szkół  GIMBASKET przy ul.Drukarskiej 50.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkół tel. 71 3252307 lub na e-mail:sekretariat@gimbasket.edu.pl ZAPRASZAMY!