E-dziennik już aktywny!

Informujemy, że  w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2013 zostały rozdane uczniom (do przekazania rodzicom/opiekunom prawnym) zapieczętowane koperty z loginami i hasłami do indywidualnych (osobnych) kont  dla uczniów i rodziców w e-dzienniku szkół GIMBASKET. Dostęp do e-dziennika za pośrednictwem strony: www.gimbasket.edu.pl (zakładka: e-dziennik).

UWAGA! Po pierwszym zalogowaniu istnieje możliwość zmiany otrzymanego hasła w zakładce: moje konto/ustawienia dostępu/nowe hasło

Zachęcamy do monitorowania on- line postępów w nauce i frekwencji   dzieci oraz do bieżącego kontaktu z wychowawcami za pośrednictwem e-dziennika.

W przypadku problemów z zalogowaniem się na stronie – prosimy o kontakt z sekretariatem szkół tel. 71 3252307 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl