Egzamin gimnazjalny 19-20-21 kwietnia 2017

Informujemy, że w  dniach 19-20-21 kwietnia 2017 (środa-czwartek-piątek) przeprowadzony zostanie egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gimnazjum  wg poniższego harmonogramu:

 19.04.2017 (środa) – część humanistyczna:  9:00-10:00  WOS i historia (60 minut)                                                                                          11:00-12:30  język polski (90 minut)

20.04.2017 (czwartek) – część matematyczno -przyrodnicza: 9.00 -10.00 przedmioty przyrodnicze (60 minut)                                                                                                                              11.00-12.30 matematyka

21.04.2017 (piątek) – część językowa: 9.00 – 10.00 język angielski/język niemiecki poziom podstawowy (60 minut)                                                                11.00-12.00 język angielski/język niemiecki poziom rozszerzony (60 minut)

 Uczniowie z opiniami o dysleksji mają wydłużony czas pracy, zgodnie z przepisami.

UWAGA! Uczniowie proszeni są o przyjście do szkoły w dniach egzaminów o godz. 8.15. Powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną oraz długopis lub pióro z czarnym wkładem/tuszem.

Informujemy także rodziców uczniów klas I – II gimnazjum, że dni egzaminów gimnazjalnych są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla pozostałych uczniów Gimnazjum. Z uwagi jednak na zbliżające się terminy zawodów sportowych, uczniowie – zawodnicy  uczestniczą w zajęciach sportowych – zgodnie z harmonogramem – patrz:  Aktualności – zajęcia sportowe w dniach 13 – 21 kwietnia 2017 dla gimnazjalistów.

Uczniowie wszystkich klas Liceum w dniach 19-21 kwietnia 2017 mają zajęcia dydaktyczne i sportowe wg planu lekcji!