Ewaluacja zewnętrzna w Liceum Sportowym GIMBASKET

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w dniach 9 – 21 stycznia 2013 roku  w Liceum Sportowym GIMBASKET  przeprowadzona zostanie przez wizytatorów Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna, realizowana w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły „, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ewaluacji wezmą udział partnerzy szkoły,  nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Liczymy na Państwa zaangażowanie