Harmonogram grudnia 2013

09 grudnia 2013 – wycieczka szkolna do Drezna (wyjazd o godz. 6.00 zbiórka: parking k/szkoły, przyjazd: ok.21.00). Osoby nie uczestniczące w wyjeździe mają  zajęcia szkolne wg. planu.  Uwagaklasa III G –  nie ma w tym dniu zajęć szkolnych z powodu uczestnictwa w rozgrywkach sportowych (półfinał Gimnazjady w koszykówce).

10-11-12 grudnia 2013 – próbny egzamin gimnazjalny (klasa III G). Zajęcia szkolne  dla pozostałych klas bez zmian!

16 grudnia 2013– zebrania  z rodzicami (godz. 17.00) i konsultacje przedmiotowe (godz. 17.45-19.30)

20 grudnia 2013 – Wigilia szkolna

23 grudnia -06 stycznia – przerwa świąteczna (nie ma zajęć lekcyjnych). Terminy zajęć sportowych  ustalane będą  bezpośrednio z trenerami.