Informacja GIS dot. profilaktyki zdrowotnej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w związku z pojawiającymi się na świecie oraz w niektórych krajach europejskich – w tym zwłaszcza na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum)  przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, prosimy o wdrożenie następujących działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej uczniów:

 Jeśli  byli Państwo lub dzieci w Północnych Włoszech lub  na innym  terenie występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni i :

1) zaobserwowali u siebie lub dziecka objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowali u siebie lub dziecka wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

  1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy,  można zakończyć kontrolę.
  2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwano wyżej wymienione objawy to:
  • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) jeśli był  kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W związku z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zachorowań, prosimy o  nieposyłanie przeziębionych  dzieci do szkoły!.

Przypominamy także, że niezbędne jest  przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości (np. podczas podróży) ich dezynfekcja środkiem dezynfekującymi (antybakteryjnymi).

Informujemy, że w przypadku wątpliwości i pytań można skorzystać z  całodobowej infolinii Ministerstwa Zdrowia tel.800 190 590