Informacja z MEN dla rodziców uczniów klas: VII SP i II (oddziały gimnazjalne)

Zgodnie z prośbą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w poniższym linku zamieszczamy list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 18 maja 2018 r. skierowany do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum, dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych, Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z jego treścią.

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18