Liceum Sportowe GIMBASKET ponownie z tytułem Brązowej Szkoły 2020!

9 stycznia 2020 r. podane zostały wyniki XXII Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i TechnikówPerspektywy 2020. Miło nam poinformować, że w  tegorocznym  zestawieniu Liceum Sportowe GIMBASKET ponownie uzyskało tytuł Brązowej Szkoły 2020 i nadal utrzymuje swoją pozycję wśród najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce!

Zgodnie z  regulaminem, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Jesteśmy dumni z  konsekwentnego utrzymywania wysokiego poziomu naszej szkoły, o którym  świadczą  nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne czy pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy osób zarządzających szkołą,  grona pedagogicznego, ambitnych uczniów i wspierających ich  rodziców.

Zgodnie z zasadami rankingu, nasza szkoła ma prawo do używania w 2020 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Brązowej Szkoły 2020″ i związanym z tym graficznym znakiem jakości:

gimbasket