Liceum Sportowe GIMBASKET wśród najlepszych liceów w kraju!

Miło nam poinformować, że w  XX Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2018 – Liceum Sportowe GIMBASKET znalazło się w gronie 500 najlepszych liceów w kraju i uzyskało tytuł honorowej „Brązowej Szkoły 2018”!
Nasza szkoła znalazła się na 14 miejscu wśród 21 wyróżnionych w rankingu liceów z Wrocławia oraz na 32 miejscu z 50 najlepszych liceów na Dolnym Śląsku!

gimbasket

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Sportowe GIMBASKET we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”  – www.licea.perspektywy.pl

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników z całego kraju, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

Zdobycie miejsca i uzyskanie tytułu w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę oraz ambitnych uczniów. Zdobycie po raz kolejny tytułu „Brązowej Szkoły” przez nasze Liceum potwierdza, że łączenie nauki ze sportem daje świetne efekty!

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom!