Liceum Sportowe GIMBASKET wśród najlepszych liceów w Polsce!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015,  organizowanym   przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, Liceum Sportowe GIMBASKET, razem z 13  liceami z Wrocławia, znalazło się w gronie 500 najlepszych liceów w Polsce i uzyskało tytuł „Brązowej Szkoły 2015”!

W ramach trzykryterialnego rankingu przeanalizowano  wyniki 2315 liceów ogólnokształcących z całego kraju, biorąc pod uwagę wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych, wyniki maturalne z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dano ze źródeł zewnętrznych tj. zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, dane Systemu Informacji Oświatowej oraz protokoły komitetów głównych olimpiad. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, oraz których  wyniki średnie  z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie były mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Zdobycie miejsca w ogólnopolskim  rankingu, firmowanego Znakiem Jakości Szkoły jest dla nas powodem do dumy i potwierdzeniem, że  dobra atmosfera w szkole, znakomita kadra pedagogiczna oraz ambitni  uczniowie umożliwiają wszechstronny rozwój – edukacyjny i sportowy!gimbasket

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Sportowe GIMBASKET we Wrocławiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2015”  www.licea.perspektywy.pl