Lista kandydatów zakwalifikowanych do 4-letniego Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny do 2021/2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora nr 9/2020/2021  z dnia 25 maja 2021 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowała na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów do Liceum Sportowego GIMBASKET:

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

1L4/1/202120L4/20/2021
2L4/2/202121L4/21/2021
3L4/3/202122L4/22/2021
4L4/4/202123L4/23/2021
5L4/5/202124L4/23/2021
6L4/6/202125L4/25/2021
7L4/7/202126L4/26/2021
8L4/8/202127L4/27/2021
9L4/9/202128L4/28/2021
10L4/10/202129L4/29/2021
11L4/111/202130L4/30/2021
12L4/12/202131L4/31/2021
13L4/13/202132L4/32/2021
14L4/14/202133L4/33/2021
15L4/15/202134L4/34/2021
16L4/16/202135L4/35/2021
17L4/17/202136L4/36/2021
18L4/18/202137L4/37/2021
19L4/19/202138L4/38/2021