Lista kandydatów zakwalifikowanych do 4-letniego Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny do 2021/2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora nr 9/2020/2021  z dnia 25 maja 2021 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowała na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów do Liceum Sportowego GIMBASKET:

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

1 L4/1/2021 20 L4/20/2021
2 L4/2/2021 21 L4/21/2021
3 L4/3/2021 22 L4/22/2021
4 L4/4/2021 23 L4/23/2021
5 L4/5/2021 24 L4/23/2021
6 L4/6/2021 25 L4/25/2021
7 L4/7/2021 26 L4/26/2021
8 L4/8/2021 27 L4/27/2021
9 L4/9/2021 28 L4/28/2021
10 L4/10/2021 29 L4/29/2021
11 L4/111/2021 30 L4/30/2021
12 L4/12/2021 31 L4/31/2021
13 L4/13/2021 32 L4/32/2021
14 L4/14/2021 33 L4/33/2021
15 L4/15/2021 34 L4/34/2021
16 L4/16/2021 35 L4/35/2021
17 L4/17/2021 36 L4/36/2021
18 L4/18/2021 37 L4/37/2021
19 L4/19/2021 38 L4/38/2021