Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Dyrektora nr 13/2021/2022  z dnia 20 czerwca 2022 roku, po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym ogłosiła listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny 2022/2023.

Przypominamy kandydatom z listy zakwalifikowanych osób, że potwierdzeniem woli przyjęcia ucznia do szkoły jest  dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasistynajpóźniej do dnia 29 lipca 2022. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły. W przypadku rezygnacji z miejsca w szkole prosimy o jak najszybszą informację telefoniczną tel.71 3252307 lub mailową: sekretariat@gimbasket.edu.pl

Lista osób zakwalifikowanych:

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

1 L4/1/2022 20 L4/20/2022
2 L4/2/2022 21 L4/21/2022
3 L4/3/2022 22 L4/22/2022
4 L4/4/2022 23 L4/23/2022
5 L4/5/2022 24 L4/23/2022
6 L4/6/2022 25 L4/25/2022
7 L4/7/2022 26 L4/26/2022
8 L4/8/2022 27 L4/27/2022
9 L4/9/2022 28 L4/28/2022
10 L4/10/2022 29 L4/29/2022
11 L4/111/2022 30 L4/30/2022
12 L4/12/2022 31 L4/31/2022
13 L4/13/2022 32 L4/32/2022
14 L4/14/2022 33 L4/33/2022
15 L4/15/2022 34 L4/34/2022
16 L4/16/2022 35 L4/35/2022
17 L4/17/2022
18 L4/18/2022
19 L4/19/2022

Lista uczniów niezakwalifikowanych do klasy I Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny 2022/2023:

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

1 L4/1R/2022 20 L4/8N/2022
2 L4/2R/2022 21 L4/9N/2022
3 L4/3R/2022 22 L4/10N/2022
4 L4/4R/2022 23 L4/11N/2022
5 L4/5R/2022 24 L4/12N/2022
6 L4/6R/2022
7 L4/7R/2022
8 L4/8R/2022
9 L4/9R/2022
10 L4/10R/2022
11 L4/11R/2022
12  L4/12R/2022
13 L4/1N/2022
14 L4/2N/2022
15 L4/3N/2022
16 L4/4N/2022
17 L4/5N/2022
18 L4/6N/2022
19 L4/7N/2022