Lista uczniów przyjętych do Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Dyrektora nr 9/2020/2021  z dnia 25 maja 2021 roku, po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęła na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych Liceum Sportowego GIMBASKET niżej wymienionych uczniów:

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

1L4/3/202120L4/28/2021
2L4/4/202121L4/29/2021
3L4/7/202122L4/30/2021
4L4/8/202123L4/31/2021
5L4/9/202124L4/32/2021
6L4/10/202125L4/33/2021
7L4/12/202126L4/34/2021
8L4/13/202127L4/35/2021
9L4/15/202128L4/36/2021
10L4/17/202129L4/37/2021
11L4/18/202130L4/38/2021
12L4/19/202131L4/39/2021
13L4/20/202132L4/40/2021
14L4/21/202133L4/41/2021
15L4/22/202134L4/42/2021
16L4/23/202135L4/43/2021
17L4/25/202136L4/45/2021
18L4/26/202137L4/48/2021
19L4/27/202138L4/49/2021