Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I Liceum Sportowego GIMBASKET

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora nr 13/2021/2022  z dnia 20 czerwca 2022 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęła następujących kandydatów do klasy I Liceum Sportowego GIMBASKE na rok szkolny 2022/2023:

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

1 L4/1/2022 20 L4/31/2022
2 L4/6/2022 21 L4/33/2022
3 L4/7/2022 22 L4/34/2022
4 L4/8/2022 23 L4/1R/2022
5 L4/10/2022 24 L4/8R/2022
6 L4/11/2022 25 L4/9R/2022
7 L4/12/2022 26 L4/10R/2022
8 L4/17/2022 27 L4/13R/2022
9 L4/18/2022
10 L4/19/2022
11 L4/21/2022
12 L4/22/2022
13 L4/23/2022
14 L4/24/2022  
15 L4/25/2022  
16 L4/27/2022  
17 L4/28/2022
18 L4/29/2022
19 L4/30/2022

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym  nie przyjęła następujących kandydatów do klasy I Liceum Sportowego GIMBASKET:

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

Lp.

 

Kod ucznia w procesie rekrutacji

 

1 L4/2/2022 20 L4/11R/2022
2 L4/3/2022 21 L4/12R/2022
3 L4/4/2022
4 L4/5/2022
5 L4/9/2022
6 L4/13/2022
7 L4/14/2022
8 L4/15/2022
9 L4/16/2022
10 L4/20/2022
11 L4/26/2022
12  L4/32/2022
13 L4/35/2022
14 L4/2R/2022
15 L4/3R/2022
16 L4/4R/2022
17 L4/5R/2022
18 L4/6R/2022
19 L4/7R/2022

Imienna lista uczniów przyjętych do klasy I Liceum Sportowego GIMBASKET została wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.