Lista uczniów zakwalifikowanych do Liceum Sportowego GIMBASKET na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 poz. 1737) Komisja Rekrutacyjna do Liceum Sportowego GIMBASKET powołana zarządzeniem Dyrektora nr 17/2019/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowała na rok szkolny 2020/2021 następujących kandydatów:Lista zakwalifikowanych uczniów na rok szkolny 2020 2021

Przypominamy, że kody uczniów – kandydatów zostały przesłane na adresy mailowe wskazane w podaniach o przyjęcie do szkoły. W razie nie otrzymania maila lub innych pytań – prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 713252307, kom. 781515181 lub mailowy: sekretariat@gimbasket.edu.pl

Wszystkich uczniów – kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do Liceum Sportowego GIMBASKET najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 poprzez złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu ośmioklasisty