Organizacja pracy szkół w czasie egzaminów gimnazjalnych 2018

Informujemy, że  w dniach 18 – 19 – 20 kwietnia 2018 odbędzie się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III (oddział  gimnazjalny).  Zgodnie z przepisami oświatowymi – dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej – tj. klas II (oddziały gimnazjalne) oraz klasy VII. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (popołudniowe) dla uczniów szkoły podstawowej odbywać się będą w tych dniach bez zmian.

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie Liceum Sportowego GIMBASKET mają w dniach 18-19-20 kwietnia 2018 zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne wg obowiązującego planu.