Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminów maturalnych w dniach 4-5-6 maja 2016

Informujemy, że w dniach 04 -05 -06 maja 2016 (środa-czwartek-piątek) odbywać się będą pisemne egzaminy maturalne. W tych dniach uczniowie Liceum Sportowego GIMBASKET mają odwołane zajęcia dydaktyczne w szkole.

Uczniowie wszystkich klas Gimnazjum Sportowego GIMBASKET w ramach lekcji uczestniczą  w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą:

04.05.2016 (środa) – zbiórka o godz.8.45 przed szkołą –  zajęcia w  HYDROPOLIS (opiekunowie: wychowawcy klas gimnazjalnych)

05.05.2016 (czwartek) – zbiórka o godz.8.45  przed szkołą– zajęcia w  OGRODZIE BOTANICZYM (praca z nauczycielem biologii), opiekunowie: wychowawcy klas gimnazjalnych

06.05.2016 ( piątek) – zbiórka o godz.8.45 –  lekcja muzealna – wyjście na CMENTARZ ŻYDOWSKI ,opiekunowie: wychowawcy klas gimnazjalnych

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w bilety tramwajowe lub karty przejazdowe!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH W DNIACH 04-05-06 MAJA 2016:

Poranne zajęcia WF-u (motoryczne) są w/w dniach odwołane. Pozostałe treningi: 

 Klasy I G i III G:  treningi z koszykówki – środa, czwartek, piątek o godz. 15.00

Klasy I -II – III G: treningi z ratownictwa wodnego :  bez zmian (wg planu)

Klasy I-II -III G: treningi lekkoatletyczne: środa – wolne, czwartek godz. 16.15, piątek  godz.16.15