Czy aby ćwiczyć koszykówkę trzeba być wysokim?

Koszykówka od zawsze postrzegana jest jako sport ludzi wysokich i silnych. Koszykarze liczących się drużyn są w większości wysokimi ludźmi, mierzącymi najczęściej ponad dwa metry. Kto w takiej sytuacji jest osobą niską? Czy sportowcy mierzący poniżej dwóch metrów mają szansę na to, aby osiągnąć dobre wyniki w tej dziedzinie sportu?...

czytaj więcej

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GUMBASKET mogą przystąpić  w roku 2021/2022 do  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  w  Compensa Vienna Insurance Group , która przygotowała dla naszych placówek 2 warianty ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka z tytułu uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Podobnie jak przed...

czytaj więcej

Szczepimy się!

Od początku roku szkolnego 2021/2022  szkoły włączają się w akcję  szczepień uczniów, które będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych lub też będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i...

czytaj więcej

Zebrania z rodzicami!

Informujemy, że dnia 06 września (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT.  Spotkania te odbędą się  w formie stacjonarnej – tj. w salach lekcyjnych na terenie szkół. Z uwagi na ważność omawianych spraw dotyczących organizacji pracy szkół w...

czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informujemy, że dnia 01 września 2021 (środa)  o godz. 10.30 w sali gimnastycznej odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Liceum Sportowym GIMBASKET i Szkole Podstawowej UNISPORT. Po spotkaniu ogólnym, uczniowie przejdą do klas z wychowawcami, którzy zapoznają młodzież z planem lekcji oraz szczegółowymi informacjami dot. pracy w nowym roku...

czytaj więcej