Porozumienie o współpracy z WOPR!

Dnia 25 marca 2015 Robert Kościuk – założyciel i organ prowadzący Gimnazjum i Liceum Sportowego GIMBASKET oraz Krzysztof Skrzyniarz – Prezes Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podpisali porozumienie o współpracy w zakresie szkolenia z ratownictwa wodnego uczniów szkół GIMBASKET. Zacieśnienie wspólnych działań szkoleniowych i objęcie patronatem szkolnych grup ratownictwa wodnego przez WOPR stwarza naszym uczniom możliwości zarówno rozwoju, jak i uzyskiwania przez nich kwalifikacji, uprawnień a w dalszej perspektywie także zatrudnienia. Najlepsi ratownicy wodni ze szkół, wspólnie z zawodnikami WOPR tworzą drużynę w ratownictwie sportowym pod nazwą Dolnośląskie WOPR GIMBASKET.

gimbasket
gimbasket

gimbasket