Bartosz Bartyzel

Instruktor narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, członek Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Trener i organizator obozów narciarskich dla młodzieży.