Magdalena Stasiak

Trener ratownictwa wodnego, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunek: wychowanie fizyczne. Czynny ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, instruktor pływania, instruktor fitness.