Prof. Robert Malina (USA) z wizytą w Liceum GIMBASKET

 Goszczący we Wrocławiu, na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego,  prof. Robert Malina  z USA  odwiedził Gimnazjum i Liceum Sportowe  GIMBASKET.

W bezpośrednim  spotkaniu z  amerykańskim gościem wzięli udział licealiści i  uczniowe 3 klasy gimnazjum,  samodzielnie  kreujący tematykę dyskusji.  Młodzież  z zainteresowaniem dopytywała się  o aspekty sportowe – m.in specyfikę  amerykańskiego treningu,  dietę sportowca, a także o  różnice w podejściu do uprawiania sportu w USA i w Polsce –  wynikające m.in. z różnych mentalności społecznych i środowiskowych.  Profesor  dopingował  naszych  uczniów do systematycznej pracy i świadomego łączenia nauki ze sportem. 

Niezwykle ciepłe i serdeczne spotkanie z naszym gościem potwierdziło, że sport i pasja  łączą  wszystkie narodowości  i generacje. 

 Prof. Robert Malina jest uznanym naukowcem i cenionym  w świecie prelegentem , badającym problemy z zakresu kinezjologii i antropologii rozwojowej, uwarunkowań środowiskowych rozwoju oraz sprawności fizycznej młodej populacji z uwzględnieniem porównań oraz uwarunkowań biokulturowych.  Szczególne  miejsce w jego  badaniach  zajmuje  przebieg wzrastania i dojrzewania młodych adeptów sportu.
Prof. Robert Malina uzyskał tytuł doktora Honoris Causa w Uniwersytetach Leuven – Belgia (1989) i AWF w Krakowie (2001), AWF we Wrocławiu (2006), Uniwersytetu w Combra (Portugalia) (2008).