rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Liceum Sportowego GIMBASKET w roku szkolnym 2020/2021:

  • Przewodnicząca: Marzena Krzyżaniak
  • Z-ca Przewodniczącej: Brygida Kwaśny
  • Sekretarz: Dorota Tomczyk – Trzaska

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263