rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Liceum Sportowego GIMBASKET w roku szkolnym 2018/2019:

  • Przewodnicząca: Renata Hrehorowicz
  • Z-ca Przewodniczącej: Dariusz Truskowski
  • Sekretarz: Katarzyna Solipiwko

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263