rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Liceum Sportowego GIMBASKET w roku szkolnym 2021/2022:

  • Przewodnicząca:  Marzena Krzyżaniak
  • Z-ca Przewodniczącej: Brygida Kwaśny
  • Sekretarz: Joanna Dębicka

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263