szkolenie

Szkoła sportowa – Wrocław

CYKL SZKOLENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO w szkołach GIMBASKET:

 

szkoła klasa wiek proponowane szkolenie – zdobywanie uprawnień. propozycje zajęcia dodatkowe – wakacje Uwagi
gimnazjum I 13-14 a/ Specjalna Karta Pływacka

b/ Kurs Młodszy Ratownik WOPR

II 14-15 Kurs Sternik Motorowodny kursy i szkolenia fakultatywne, uzależnione od wieku uczestnika, np.:

– ratownik wodny

pływalni,

śródlądowy,

morski WOPR-ILS;

– płetwonurek P1;

– płetwonurek P2;

– licencja na

holowanie

narciarza;

– radiooperator;

– szkolenie

lodowe;

– szkolenie

wysokościowe;

– szkolenie

skuterowe;

– inne wg

zapotrzebowania.

III 15-16 Kurs Ratownik WOPR Zdobywanie stażu jako ratownik WOPR i sternik – załogant łodzi.
liceum I 16-17 a/ Szkolenie Ratownik Wodny – „ustawowy”

b/ certyfikacja na stopień ratownik wodny WOPR – ILS

a/ Zdobywanie stażu jako sternik – załogant łodzi;

b/ Zdobywanie stażu jako ratownik ILS.

II 17-18 Szkolenie medyczne KPP – Kwalifikowana Pierwsza Pomoc a/ Zdobywanie stażu jako sternik – załogant łodzi;

b/ Zdobywanie stażu jako ratownik;

c/ możliwość zatrudnienia w weekendy oraz na wakacjach jako ratownik wodny.

III 18-19 Patent Żeglarski Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej a/ Zdobywanie stażu jako sternik – załogant łodzi;

b/ Zdobywanie stażu jako ratownik;

c/ możliwość zatrudnienia w weekendy oraz na wakacjach jako ratownik wodny.

absolwenci pow. 19 a/ Kurs Starszy Ratownik WOPR i Instruktor WOPR.

b/ Szkolenie Instruktor Ratownictwa Wodnego

a/ Zdobywanie stażu jako sternik – załogant łodzi;

b/ Zdobywanie stażu jako ratownik;

c/ możliwość zatrudnienia w weekendy oraz na wakacjach jako ratownik wodny;

d/ możliwość zatrudnienia w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego jako ratownik zawodowy – etat.

Dla instruktorów:

– prowadzenie

szkoleń

ratowników.

 

Dla ratowników zatrudnionych w CKRW:

– uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

  1. Uprawnienia dla poszczególnych patentów i szkoleń:

 

Patent / stopień Uprawnienia w Polsce Uprawnienia za granicą
Młodszy Ratownik WOPR Może (uprawnienia wewnętrzne organizacyjne WOPR):

1)  Pełnić dyżur społecznie pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach.

2)  Nie może pracować w charakterze ratownika.

Bez uprawnień
Sternik Motorowodny 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych

2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Ratownik WOPR Może (uprawnienia wewnętrzne organizacyjne WOPR):

1) Pełnić dyżur społecznie pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach.

2) Nie może pracować w charakterze ratownika.

Może pracować w charakterze ratownika w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach, wyłącznie pod nadzorem. Nie może pracować samodzielnie.
Ratownik Wodny – „ustawowy” Po spełnieniu innych wymogów ustawowych uprawnia do wykonywania obowiązków ratownika wodnego Bez uprawnień
Ratownik wodny WOPR-ILS Uprawnienia wewnętrzne organizacyjne WOPR.

 

Może pracować samodzielnie w charakterze ratownika w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach.
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Uprawnia do pracy w jednostkach współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Bez uprawnień
Patent Żeglarski Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej Patent uprawnia do kierowania małym statkiem oraz łodzią przewozową o napędzie mechanicznym – uprawnienia zawodowe.
Instruktor WOPR Może (uprawnienia wewnętrzne organizacyjne WOPR):

1) kierować i prowadzić kursy przygotowujące do zdania egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR, ratownika wodnego oraz prowadzić szkolenia specjalistyczne;

2) egzaminować na stopień młodszego ratownika WOPR;

3)brać udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratowników WOPR i podczas szkoleń specjalistycznych.

Bez uprawnień
Instruktor Ratownictwa Wodnego Po spełnieniu innych wymogów Ustawowych, może: prowadzić zajęcia na szkoleniach Ratowników wodnych i instruktorów ratownictwa wodnego oraz przeprowadzać egzaminy na tych szkoleniach. Bez uprawnień

 

 

  1. Korzyści dla ucznia:

 

a/ zdobycie uprawnień i zawodu ratownika wodnego;

b/ możliwość sezonowej pracy podczas wakacji lub weekendów jako ratownik (od 18 roku życia);

c/ zdobycie zawodowych uprawnień do kierowania małymi statkami;

d/ możliwość sezonowego lub stałego zatrudnienia na etacie ratownika wodnego;

e/ uzyskanie patentów, uprawnień i szkoleń wysoko punktowanych przy naborze np. do:

– niektórych wyższych uczelni (np. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych),

– Państwowej Straży Pożarnej,

– Policji;

f/ opinia Dolnośląskiego WOPR przy składaniu CV u pracodawcy (głównie służby państwowe) lub

dokumentów do szkół i uczelni.

zdjęcie dnia

gimbasket

kod QR

gimbasket