Rekrutacja do szkół GIMBASKET

Informujemy, że publiczne Gimnazjum i Liceum GIMBASKET we Wrocławiu nie biorą udziału w elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2012/2013, w związku z tym składanie podań do szkół odbywa się osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej! Szczegóły rekrutacji oraz terminarz  znajduje się w zakładce: szkoły/rekrutacja lub  w sekretariacie szkół: tel.71 3252307, e-mail:sekretariat@gimbasket.edu.pl

Terminy testów sprawnościowych dla kandydatów (UWAGA: dotyczy osób, które nie brały udziału w testach w marcu 2012!!!) do:

  • GIMNAZJUM i LICEUM – 17 maja 2012 (czwartek)  o godz. 16.30 – HALA SPORTOWA Zespołu Szkół nr 23 ul.Dawida 9/11
  • GIMNAZJUM (sport: ratownictwo wodne) – 18 maja 2012 (piątek)  o godz.13.00   BASEN Hotel  SYSTEM ul.Kromera 16

UWAGA! Kandydaci  przynoszą na test sprawnościowy wypełnioną deklarację ( do pobrania na stronie w zakładce: szkoły/rekrutacja) oraz  aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do testu sprawnościowego. Niezbędny strój sportowy!

Szczegóły dot. udziału w teście sprawnościowym dla kandydatów na ratownictwo wodne u p. Wojciecha Oleszko, tel.509052773, e-mail: w.oleszko@gmail.com lub w sekretariacie szkół GIMBASKET tel.71 3252307

Szczegóły dot. udziału w teście sprawnościowym dla pozostałych kandydatów w zakładce: szkoły/rekrutacja.

Uczniowie – kandydaci zrzeszeni  w klubach sportowych są zwolnieni z obowiązkowego udziału w testach sprawnościowych,  zobowiązani są jednak zgłosić informację o przynależności klubowej w sekretariacie szkół GIMBASKET przed terminem testów sprawnościowych!

Zapraszamy i życzymy powodzenia!!!!