Rekrutacja do szkół GIMBASKET

 Informujemy, że  publiczne Gimnazjum i Liceum Sportowe GIMBASKET   nie są objęte elektronicznym naborem do szkół prowadzonym przez Miasto Wrocław, w związku z tym uczniowie – kandydaci do naszych szkół składają wypełnione podanie (formularz do pobrania na stronie www.gimbasket.edu.pl  w zakładce: szkoły/gimnazjum/dokumenty lub szkoły/liceum/dokumenty) do sekretariatu szkół GIMBASKET ul. Toruńska 72, 51-414 Wrocław, tel. 71 3252307, e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl .
Jednocześnie przypominamy, że kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do próby sprawności fizycznej, która odbędzie się  dnia 28 marca 2014 (piątek):
  • kandydaci do gimnazjum i liceum – 28.03.2014 (piątek) godz. 16.00 hala sportowa Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 ul. Drukarska 50
  •  kandydaci na ratownictwo wodne (gimnazjum i liceum) – 28.03.2014 (piątek) godz. 15.45  basen  Szkoły Podstawowej  nr 72  ul. Trwała
Obowiązkowy strój sportowy/pływacki na testach!
UWAGA!
Na próbę sprawności fizycznej (lub wcześniej do szkoły) należy dostarczyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego deklarację o przystąpieniu do testu predyspozycji sportowych (formularz do pobrania na stronie www.gimbasket.edu.pl  w zakładce: szkoły/gimnazjum lub liceum) oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w testach sportowych.
Kandydaci – sportowcy zrzeszeni w klubach sportowych mogą zostać zwolnieni z próby sprawności fizycznej, po wcześniejszym złożeniu podania  do szkoły wraz z pismem z klubu sportowego potwierdzającym przynależność klubową kandydata oraz jego osiągnięcia sportowe.
Więcej szczegółów na stronie www.gimbasket.edu.pl (zakładka: szkoły/gimnazjum/rekrutacja lub szkoły/liceum/rekrutacja).
W związku ze zmianą siedziby szkół GIMBASKET od nowego roku  2014/2015, wszystkich zainteresowanych  kandydatów oraz ich rodziców zapraszamy  serdecznie na Dzień Otwarty szkół GIMBASKET do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 przy ul. Drukarskiej 50  dnia 28 marca 2014 (piątek) w godz. 15.00 – 18.00.  O godz. 17.30 przewidujemy spotkanie informacyjne dla zainteresowanych.
Do zobaczenia!