Rekrutacja do szkół GIMBASKET

Informujemy, że Gimnazjum I Liceum Sportowe GIMBASKET nie prowadzi elektronicznej rekrutacji, w związku z tym uczniowie – kandydaci do szkół składają wypełnione podanie (formularz do pobrania na stronie www.gimbasket.edu.pl  w zakładce: szkoły/gimnazjum lub liceum) do sekretariatu szkół GIMBASKET ul.Toruńska 72, 51-414 Wrocław, tel. 71 3252307, e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl

Jednocześnie przypominamy, że kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do próby sprawności fizycznej, która odbędzie się w następujących terminach:

  • kandydaci do gimnazjum 23.03.2013 (sobota) godz. 13.00 -15.00 hala sportowa ZS nr 23 ul.Dawida
  • kandydaci do liceum22.03.2013 (piątek) godz. 16.30 -18.30 hala sportowa ZS nr 23 ul.Dawida
  • kandydaci na ratownictwo wodne (gimnazjum i liceum) – 22.03.2013 (piątek) godz. 11.45 – 12.45 basen ZS nr 14 ul. Toruńska
Obowiązkowy strój sportowy/pływacki na testach!
UWAGA!
Na próbę sprawności fizycznej (lub wcześniej do szkoły) należy dostarczyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego deklarację o przystąpieniu do testu predyspozycji sportowych (formularz do pobrania na stronie www.gimbasket.edu.pl  w zakładce: szkoły/gimnazjum lub liceum) oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w testach sportowych.
Kandydaci – sportowcy zrzeszeni w klubach sportowych mogą zostać zwolnieni z próby sprawności fizycznej, po wcześniejszym złożeniu podania  do szkoły wraz z pismem z klubu sportowego potwierdzającym przynależność klubową kandydata oraz jego osiągnięcia sportowe.
Więcej szczegółów na stronie www.gimbasket.edu.pl (zakładka: szkoły/rekrutacja)
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia szkół GIMBASKET w ramach DNI OTWARTYCH w dniach 22-23.03.2013  w godz. 9.00 – 15.00 ( pt), 9.00 – 13.00 (sob)
Powodzenia!