Szkoła Podstawowa UNISPORT

Nasza sportowa szkoła podstawowa pomaga uczniom rozwijać umiejętności intelektualne i sportowe, oferując im zróżnicowane zajęcia nie tylko z wychowania fizycznego, ale także z przedmiotów takich jak matematyka. W trakcie lekcji uczniowie mogą liczyć na pomoc cierpliwych wychowawców – dbających o pozytywną atmosferę i prawidłowy rozwój dzieci. Pedagodzy korzystają z różnorodnych metod nauczania, wykorzystując m.in. elementy: kinezjologii edukacyjnej, metody Montessori czy metodę dobrego startu.

Sportowa podstawówka, która uczy i bawi

W naszej sportowej szkole podstawowej łączymy naukę profesjonalnych technik gry z poznawaniem wiedzy o świecie. W ten sposób przekazujemy naszym młodym podopiecznym wiedzę, jednocześnie kształtując w nich zamiłowanie do sportu. Uczniowie, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności również po lekcjach, mogą skorzystać z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych takich jak koszykówka czy lekkoatletyka.
Uczniowie mają dostęp do bardzo dobrze wyposażonej hali sportowej i w trakcie zajęć korzystają z nowoczesnych akcesoriów treningowych.

Warto uczyć się w naszej szkole podstawowej!

Szkoła Podstawowa UNISPORT zapewnia wszystkim uczniom:

 • dostęp do nowych materiałów szkolnych i indywidualne podejście nauczycieli oraz trenerów,
 • zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe, które odbywają się codziennie,
 • lekcje z języków obcych: angielskiego i niemieckiego,
 • udział w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych: kołach zainteresowań, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i lekcjach z native speakerem,
 • profesjonalne treningi koszykówki, lekkoatletyki i pływania oraz możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach sportowych w różnych kategoriach wiekowych,
 • udział w projektach edukacyjnych.

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszej sportowej szkoły podstawowej?

W sportowej szkole podstawowej uczniowie uczestniczą zarówno w lekcjach wychowania fizycznego, jak i w specjalistycznych zajęciach sportowych, organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jest to dużo większa dawka aktywności fizycznej niż w pozostałych szkołach publicznych o profilu ogólnym. To bardzo ważne, by dzieci uprawiały jak najwięcej sportu, ponieważ:

 • wzmacnia on ciało,
 • rozwija nie tylko mięśnie, ale również umiejętność pracy zespołowej,
 • uczy wytrwałości, samodyscypliny i uczciwej rywalizacji,
 • buduje i wzmacnia więzi z innymi zawodnikami,
 • dodaje pewności siebie,

…i sprawia ogromną przyjemność!