rekrutacja

Szkoła koszykarska – Wrocław

Informujemy, że w ramach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej UNISPORT odbywa się nabór uczniów do klas: VII oraz VIII !

WAŻNE: Szkoła Podstawowa UNISPORT  NIE BIERZE UDZIAŁU w elektronicznym  systemie rekrutacji do szkół gminy Wrocław, gdyż organem prowadzącym publicznego gimnazjum jest osoba fizyczna, a nie gmina Wrocław!  Warunkiem uczestnictwa w  rekrutacji  jest złożenie podania o przyjęcie ucznia w sekretariacie szkoły przy ul. Drukarskiej 50 – pok.122, I piętro, tel. 71 3252307, kom.781515181, e-mail:sekretariat@gimbasket.pl

Formularz podania o przyjęcie do szkoły – tutaj:Podanie-szkola-podstawowa-2021

gimbasketJednocześnie informujemy, że rekrutacja do klasy VII  szkoły podstawowej odbywa się na podstawie:

 • przeliczonych na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej, wyrażonych w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • dodatkowych punktów za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, w tym:
  a) 7 pkt. za świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem;
  b) maksymalnie 18 pkt. za inne osiągnięcia w tym: co najmniej 15 pkt za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
  artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie promocyjnym do klasy VII
  c) 3 pkt. za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);