Szkolny Klub Wolontariatu

Szkoła sportowa wrocław

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowym GIMBASKET zrzesza ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Działania Klubu opierają się na wolontariackiej pracy na rzecz innych, bezinteresownej pomocy i wsparciu dla nich w trudnych chwilach. Członkami naszego klubu są uczniowie, którym nie jest obojętny los innych ludzi. Pracują charytatywnie na rzecz osób chorych, starszych, potrzebujących  – odwiedzają  m.in. wrocławskie hospicja, domy samotnych matek, szpitale. Opiekunami Koła  i inicjatorkami wielu jego  działań są  nauczycielki: p. Anna Sorokanycz i  p. Aleksandra Wojciechowska.

Cieszymy się, że  działania naszych wolontariuszy  widzą i doceniają inni. W ramach XXIV Samorządowego Konkurs Ośmiu Wspaniałych Wrocławia 2018 nasi wolontariusze z grupy ” Pomocna Dziesiątka”  otrzymali wyróżnienie i nagrodę finansową za promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw młodych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu

gimbasket