Test diagnostyczny z języka angielskiego dla nowych uczniów Gimnazjum i Liceum !

Informujemy, że dnia 01 września 2015 (wtorek)  o godz. 10.30 wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum oraz nowi uczniowie przyjęci do klas programowo wyższych przystąpią do testów diagnostycznych (poziomujących)z języka angielskiego,testu  sprawdzającego poziom umiejętności językowych oraz stopień opanowania materiału gramatyczno-leksykalnego przewidzianego programem nauczania. Przewidywany czas trwania testu: 60 minut. Prosimy o zabranie przyborów do pisania!

Obecność uczniów na testach jest obowiązkowa, z uwagi na fakt, iż  lekcje angielskiego w naszych szkołach  odbywają się w grupach dostosowanych do poziomu ucznia, w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka obcego. Celem podziału na grupy jest  zapewnienie  naszym uczniom możliwości maksymalnego rozwoju poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, z uwzględnieniem  indywidualnych możliwości i predyspozycji.

Po zakończeniu testu młodzież uczestniczyć będzie w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w auli szkolnej (o godz. 12.00)