Gimbasket gimnazjum i liceum sportowe | Gimbasket secondary school & high school

[lang_pl]Gimnazjum i Liceum Sportowe „GIMBASKET” to szkoły publiczne, które w sposób szczególny rozwijają zainteresowania sportowe uczniów.

W ramach programu kształcenia ogólnego gimnazjum i liceum, uczniowie łączą efektywnie naukę ze sportem. Kameralna atmosfera, integracja uczniów i nauczycieli gwarantują bezpieczeństwo oraz indywidualny rozwój umiejętności intelektualnych i sportowych. Interdyscyplinarny charakter szkół „GIMBASKET” zapewnia możliwość zarówno kształcenia uczniów uprawiających różnorodne dyscypliny sportowe, jak i ogólnie zainteresowanych sportem. Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, miasta i regionu, angażując się w akcje charytatywne i społeczne.

gimbasket

[/lang_pl][lang_en]Sports secondary school and high school GIMBASKET are a place in which students are able to develop their sport interests in a special way.

Due to the general programme of teaching in both secondary and high schools, students combine effective education with sport. Intimate atmosphere, integration among students and teachers guarantee safety and individual development of intellectual and sports skills.

The interdisciplinary character of GIMBASKET schools gives the opportunity of educating students practsing different sports disciplines as well as those who are generally interested in sport. The young people participate not only in the school life in a very active way, but also in life of their town and region, by committing themselves to charity and social actions.[/lang_en]