Wycieczka do Wiednia – informacje organizacyjne

Uczestnikom wycieczki do Wiednia, organizowanej  w dniach 11 – 12 grudnia 2017 (poniedziałek – wtorek) przekazujemy najważniejsze informacje organizacyjne:

  • zbiórka11.12.2017 (poniedziałek) – godz. 02.15 (w nocy z niedzieli na poniedziałek!),  szkoła ul. Drukarska 50
  • powrót12.11.2017 (wtorek) – ok. godz. 22.00,  szkoła ul. Drukarska 50

UWAGA! Przypominamy o  konieczności posiadania  przez uczniów aktualnego paszportu lub dowodu osobistego!

Uczniowie  nieuczestniczący w wycieczce mają zajęcia lekcyjne wg planu.