Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015/2016

Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała dziś wyniki egzaminu gimnazjalnego 370 tys. uczniów klas III, który został przeprowadzony został w dniach 18-20 kwietnia br. Egzamin składał się z trzech części. Pierwsza część humanistyczna obejmowała zadania z historii, wiedzy społeczeństwie oraz z języka polskiego. W drugiej części matematyczno-przyrodniczej uczniowie rozwiązywali zadania z chemii, fizyki, geografii,biologii i matematyki. Trzecia część to zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Uczniowie Gimnazjum Sportowego GIMBASKET zdobyli następujące średnie procentowe:
JĘZ.POLSKIszkoła: 73,1/ m.Wrocław: 74,2 / Dolny Śląsk: 66,7/ kraj: 69,0
HISTORIA / WOSszkoła: 64,7/ m.Wrocław: 62,6/ Dolny Śląsk: 55,0/ kraj: 57,0
MATEMATYKAszkoła: 51,1 / m.Wrocław: 58,9/ Dolny Śląsk:47,0/ kraj: 49,0
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE- szkoła: 54,6 /m.Wrocław:58,3/ Dolny Śląsk: 50,3/ kraj: 51,0
JĘZ.ANGIELSKI Pszkoła: 81,8 /m.Wrocław:75,0/ Dolny Śląsk: 64,3/ kraj:65,0
JĘZ.ANGIELSKI R szkoła: 62,6/ m.Wrocław:57,1/ Dolny Śląsk: 46,3 / kraj: 46,0

Nasi uczniowie nieźle poradzili sobie z testami z języka polskiego i z historii/wos, ich wynik jest lepszy od średniej województwa i kraju, a w przypadku historii/wos – także i od miasta Wrocław. Tradycyjnie, nasi gimnazjaliści zanotowali wysokie wyniki z egzaminów z języka angielskiego uzyskując blisko 7 punktów procentowych więcej niż miasto Wrocław i aż 17 punktów procentowych więcej niż reszta kraju w części podstawowej. Z części rozszerzonej języka angielskiego średnia naszej szkoły jest wyższa o blisko 5 pkt procentowych niż miasto Wrocław i prawie 17 niż reszta kraju! Najsłabiej we wszystkich szkołach wypadła w tym roku część matematyczno – przyrodnicza. W tej części, także wyniki naszych uczniów są nieznacznie słabsze od średniej miasta, ale zdecydowanie wyższe od średniej województwa i kraju.