Wywiadówki semestralne w szkołach GIMBASKET

Informujemy, że dnia 20 stycznia 2014 (poniedziałek) odbędą się:

  •    godz. 17.00 – zebrania z rodzicami (wywiadówki śródroczne) uczniów Gimnazjum i Liceum Sportowego GIMBASKET z wychowawcami klas dot. osiągniętych wyników w I półroczu 2013/2014
  •  godz. 17.30-19.00konsultacje przedmiotowe z udziałem  nauczycieli Gimnazjum  i Liceum Sportowego GIMBASKET

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!