Wywiadówki śródroczne i konsultacje przedmiotowe

Informujemy, że dnia 29 stycznia 2018 (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów naszych szkół w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła” poświęcone cyberprzemocy – zagrożeniom związanym z korzystaniem przez młodzież  z  mediów społecznościowych. W tym samym dniu o godz. 17.00 odbędą się wywiadówki śródroczne dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET  oraz  w godz. 17.45 -19.00 konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!