Wywiadówki śródroczne i konsultacje przedmiotowe -25 stycznia 2021

Informujemy, że dnia 25 stycznia 2021 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET (wywiadówki śródroczne) , a w godz. 17.30 -19.00 przewidziane są indywidualne konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli. Przypominamy, że z uwagi na trwający stan epidemiczny w kraju,  w/w spotkania odbywać się będą w formie zdalnej na platformie zoom.us

Serdecznie zapraszamy do udziału!