Wywiadówki śródroczne i konsultacje przedmiotowe

Informujemy, że wywiadówki śródroczne dla rodziców uczniów  wszystkich klas Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET odbędą się dnia 11 lutego 2019 (poniedziałek) o godz. 17.00. W godzinach 17.45 – 18.00 zaplanowano konsultacje przedmiotowe z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy!